Înregistrarea formează un contract între participantul la manifestare și Organizatori cu privire la participarea la Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iași 2022. Acest contract se bazează pe următorii Termeni și Condiții generale.

 

Înregistrare si Plată

Înregistrarea la eveniment trebuie făcută electronic, utilizând formularul de înregistrare respectiv furnizat pe site-ul www.recuperareiasi.ro. Plata taxei de participare se realizează online cu cardul bancar. Înregistrările fără datele complete ale participantului nu pot fi procesate.

La înregistrare, participantul va primi un e-mail de confirmare a înregistrării. Înregistrarea la Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iași 2022 nu este transferabilă.

 

Anularea participării la Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iași 2022

În caz de anulare, vă rugăm să anunțați operatorul manifestării, Focus Event, numai în scris, pe adresa de e-mail contact@focusevent.ro. O rambursare completă (minus o taxă administrativă de 50 lei) va fi permisă pentru anulările primite până la 01 februarie 2022. După 01 februarie 2022, nu se vor mai acorda rambursări.

 

Modificări ale programului și/sau formatului și condițiilor de eveniment

Comitetul Ştiințific al manifestării își rezervă dreptul de a aduce modificările necesare programului în termen scurt. Taxele de participare, daca este cazul,  nu vor fi rambursate nici in totalitate, nici în parte, din cauza prezentărilor anulate sau a modificărilor programului. De asemenea, Comitetul Ştiințific își rezervă dreptul de a realiza modificări la formatul și condițiile de eveniment în funcție de necesități fără ca acest lucru să permită rambursări de taxe de participare (daca este cazul). Toate modificările care trebuie să ajungă la cunoștința participanților vor fi postate pe website-ul evenimentului, www.recuperareiasi.ro, în timp util.

 

Modul de desfășurare

Evenimentul se va desfășura în format online webinar cu suportul platformei ZOOM.

 

Forță majoră

Din motive independente de controlul său (cum ar fi război, greve, blocaje, revolte sau orice astfel de tulburări civile, orice acte ale lui Dumnezeu, inclusiv, dar fără a se limita la cutremure, inundații, secete și epidemii și orice altă circumstanță a oricărei cauza este dincolo de control) care au un impact asupra aranjamentelor, orelor sau planificării ZSCR 2022 și a activităților corespunzătoare, Comitetele Ştiințific și de Organizare au dreptul de a modifica sau anula imediat activitățile sau evenimentele sau oricare dintre aranjamentele, calendarul, planurile sau alte elemente directe sau indirecte referitoare la desfasurarea congresului.

Niciuna dintre părțile implicate nu are dreptul la nicio compensație pentru daunele rezultate din această modificare sau anulare.